FLASHVan 7 oktober 2017 tot 11 februari 2018 organiseert Huize Lismonde een tentoonstelling met titel : Lismonde en Phillippe Roberts-Jones, 50 jaren vriendschap.
Aan de hand van kunstwerken en documenten, zal deze tentoonstelling de beide visies van de kunstenaar en de eminente kunsthistoricus en dichter onderstrepen.
U zal er gegraveerde prenten ontdekken die Philippe Jones aan Lismonde bestelde  om twee van zijn dichtbundels te illustreren.  Ook een reeks houtskooltekeningen waarvan Lismonde de titels ontleende aan diverse gedichten van Philippe Jones,  evenals  waardevolle documenten met talrijke commentaren van de kunsthistoricus doorheen de loopbaan van de kunstenaar : artikels ter gelegenheid van tentoonstellingen, en in het bijzonder de belangrijke monografie gepubliceerd in 1977 ter gelegenheid van een retrospectief over Lismonde in het Koninlijk Museum voor Schone Kunsten van Brussel.

Een zeer gedocumenteerde catalogus die o.a. kunstwerken en gedichten met elkaar in verband brengen zal ter gelegenheid van deze tentoonstelling uitgegeven worden.