de vereniging

Het was de wens van Lismonde om zijn werk in zijn woning te bewaren. Te dien einde werd op 5 november 1998 een vzw opgericht onder de naam Stichting Lismonde/Fondation Lismonde.
Door een wijziging van de wet op de vzw in mei 2002, kon de benaming Stichting niet langer behouden blijven zodat van 1 januari 2005 af de benaming Huize Lismonde/ La Maison Lismonde werd aangenomen.

De kunstenaar schonk een groot deel van zijn werken aan de vereniging. Zijn huis legateerde hij aan  de gemeente Linkebeek teneinde de vereniging toe te laten er haar activiteiten te ontplooien.

De Raad van Bestuur van Huize Lismonde/la Maison Lismonde
is als volgt samengesteld:
Catherine de Braekeleer (voorzitter), Françoise De Becker-Descheemaeker, Frédéric De Becker, Didier Devillez, Patricia Emsens, Pierre Fripiat, Mariette Wennmacher (vertegenwoordigend de gemeente Linkebeek), Serge Goyens de Heusch, Françoise Roberts-Jones - Popelier, Henri Smeyers, Corinne ter Assatouroff, Philippe Thiéry en Daniel Vandenbogaert.

Wil je een lid van het Huis Lismonde / Huize Lismonde geworden? klik hier